Community Engagement Administrator Vacancy

Cyngor Tref Llanilltud Fawr Gweinyddwr Ymgysylltu â’r Gymuned (£24,000 y flwyddyn pro rata) Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd barhaol, ran-amser (30 awr yr wythnos) fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â’r Gymuned i helpu i weinyddu’r awdurdod lleol blaengar...

First Wedding Ceremony in Council Chamber

Llantwit Major Town Council would like to pass on their congratulations and best wishes to Russell Gifford and Karen Regan who were the first couple to be married on 7th August 2021 in the Council Chamber, Old School, Llantwit Major. The Town Council gained a licence...