Graham Morgan

South East Ward

19 Waterfall Mews,
Ham Manor Park,
Llantwit Major,
CF61 1BA

07983 212638

Cllr.GMorgan@llantwitmajortowncouncil.gov.uk

  • Llantwit First Independents
  • Finance and Policy Committee , Recreation and Buildings Committee – Deputy Chair
  • Footpath Forum, Town Study Steering Group , Planning Committee
  • Town Hall Working Group, Youth Link Councillor, 5 Year Plan Committee
  • Bowls Club Committee, Reshaping Services Committee, Tennis Club Sub Committee
  • Allotment Sub Committee, Citizen Awards Panel
  •  Vale of Glamorgan Council Community Liaision Committee
  • Members Interest Form
Catch up on  Latest News
Our Latest Newsletter

LATEST NEWS

Community Engagement Administrator Vacancy

Cyngor Tref Llanilltud Fawr Gweinyddwr Ymgysylltu â'r Gymuned (£24,000 y flwyddyn pro rata) Mae cyfle wedi codi ar gyfer swydd barhaol, ran-amser (30 awr yr wythnos) fel Cynorthwyydd Ymgysylltu â'r Gymuned i helpu i weinyddu'r awdurdod lleol blaengar hwn. Bydd yr...

read more

Town Hall,
Llantwit Major,
Vale of Glamorgan,
CF61 1SD
Tel: 01446 793707

Town Council Logo